Enligt en officiell källa från arbetsministeriet kommer cirka 280 000 familjer att få stöd.

I april nådde stödet över 762 000 familjer som i mars fick stöd från den sociala eltaxan.