Efter att ha besökt de nationella montrarna på Hannover-mässan, som i år valde Portugal som partnerland, fick António Costa frågan om han i egenskap av republikens president anser att Portugal är en "nettobegynnare" av det internationella läget.

I sitt svar betonade premiärministern att "det finns flera faktorer som ger Portugal konkurrensfördelar i dag", och började med att framhålla "den portugisiska talangens och de mänskliga resursernas förträfflighet", men också det faktum att Europeiska kommissionen anser att Portugal är det land som "har de bästa förutsättningarna för att säkerställa energiomställningen".

Porten till världen

En annan konkurrensfördel som Costa lyfte fram var det faktum att Portugal är "det fjärde säkraste landet i världen och en utomordentlig plats för dem som producerar för resten av världen".

"Det är uppenbart att det för den som producerar i Europa för Europa kanske finns andra mer attraktiva platser ur geografisk synvinkel. För dem som producerar från Europa till resten av världen är det ingen tillfällighet att vi alltid har varit Europas port till världen", underströk han.

Costa framhöll att Portugal är det land som har "kortast avstånd till alla andra kontinenter" och försvarade att "det inte är en slump" att Portugal "är förankringspunkten för de nya undervattenskablar som kommer att byggas, från Sydamerika, södra Afrika och Asien till Portugal".

"Så bland talangerna, våra företags kompetens, våra vetenskapliga forskningscentra, vårt geografiska läge, det faktum att vi är ett av världens mest fredliga länder, är alla dessa faktorer naturligtvis mycket stora konkurrensfördelar", framhöll han.