"För närvarande är vi i huvudsak intresserade av att kontrollera sjukdomens inverkan på de mest sårbara, så vi har börjat ge en boosterdos till personer över 80 år och till befolkningen som bor i äldreboenden", sade hon och klargjorde att detta steg redan har slutförts.

Enligt tjänstemannen kommer vaccinationen under juni månad också att förstärkas till befolkningen över 80 år på en öppenvårdsklinik.

När det gäller denna vaccinationskampanj betonade Marta Temido att den även kommer att drabba de mest utsatta.

På frågan om möjligheten att ompröva "hjälpåtgärderna" betonade hälsoministern att den portugisiska regeringens alternativ ligger i linje med de flesta regeringars alternativ, både när det gäller förvaltning och svar på pandemin.

"Det som skiljde den portugisiska situationen som vi har i dag var en underlinje av en variant som redan är känd. Rapporten från Ricardo Jorge National Institute of Health, som offentliggjordes i går, om sekvensering visar att nästan 90 procent har BA.5-sublinje [av Ómicron-varianten av SARS-CoV-2-coronaviruset]", påpekade hon.

Enligt Marta Temido visar denna rapport att Portugal är det land i Europa som "förmodligen kommer att ha den högsta prevalensen av denna sublinje".

"Detta rättfärdigar, tillsammans med andra omständigheter, dessa höga siffror som vi har. Vi måste fortsätta att satsa, och jag tror att vi alla är överens om det, på eget ansvar", avslutade hon.