Portugal ligger fortfarande under EU-genomsnittet och arbetslösheten är oförändrad på 5,8 procent.

Eurostat uppskattar att 13,26 miljoner människor i EU, varav 11,18 miljoner i euroområdet, var arbetslösa i april 2022. Om jämförelsen görs med samma månad förra året slutade arbetslösheten med att minska, i 2,5 miljoner i EU och 2,17 miljoner i euroområdet.

Om man tittar på medlemsstaterna ligger arbetslösheten i Portugal fortfarande under EU-genomsnittet, på 5,8 procent. Trots detta finns det länder med en ännu lägre arbetslöshet, t.ex. Tjeckien (2,4 procent), Tyskland och Polen (båda 3 procent) och Nederländerna (3,2 procent).

De högsta arbetslöshetssiffrorna i Europeiska unionen återfinns i Spanien med 13,3 procent (en minskning jämfört med föregående månad) och i Grekland med 12,7 procent i april (en ökning jämfört med föregående månad).

Europeiska statistikbyrån publicerar också uppgifter om ungdomsarbetslöshet, som visar att i april 2022 var 2,6 miljoner ungdomar (under 25 år) arbetslösa i EU, varav 2,12 miljoner i euroområdet. Ungdomsarbetslösheten var 13,9 procent i både EU och eurozonen, vilket är en minskning från 14,0 procent i båda länderna föregående månad.