Marcelo Rebelo de Sousa deltog i lanseringen av strategin för en ny nationell kampanj för att försvara barns rättigheter och skydda deras fysiska och psykiska integritet.

"Det finns fortfarande mycket att göra. Hur är det möjligt att det finns vissa sammanhang där man fortfarande tolererar användningen av kroppslig bestraffning som tillfogas barn? Hur är det möjligt år 2022?".

Marcelo Rebelo de Sousa betonade att "fysisk bestraffning av barn är en oacceptabel form av våld på alla nivåer" och försvarade att dessa våldsamma beteenden har "konsekvenser för barns utveckling".

Samma åsikt försvarades av ordföranden för den nationella kommissionen för främjande av rättigheter och skydd av barn och ungdomar (CNPDPCJ), Rosário Farmhouse, som krävde ett slut på "misshandeln" av barn och ungdomar - han konstaterade att "våldet inom familjen har ökat mycket under pandemin" och krävde att man ska införa en kultur av positivt föräldraskap.