Redan från och med september kommer dotterbolagen att vara kostnadsfria för föräldrar med barn som går första året på dagis.

För att undanröja eventuella tvivel om detta betonade ministern för arbete, solidaritet och social trygghet, Ana Mendes Godinho, att den nya åtgärden inte är beroende av föräldrarnas inkomster och att den "kommer att omfatta alla barn som börjar på en förskola inom den sociala sektorn upp till ett års ålder".

Detta är "en historisk åtgärd" för landet, sade hon. "Det sker genom ett partnerskap med den sociala och solidariska sektorn och de kostnadsfria daghemmen började för två år sedan, efter att ha startat med familjer med lägre inkomster", påpekade Ana Mendes Godinho.

Hon betonade att detta är ett "historiskt steg" som landet förbereder sig för att ta, och att "det till och med är ett exempel ur europeisk synvinkel", det vill säga att utöka den fria dagvården till att omfatta alla barn inom den sociala sektorn, oavsett föräldrarnas inkomster.

Ministern tillade att denna process kommer att ske i etapper, med början för barn upp till ett år, så att alla tre år av dagvård år 2024 kommer att omfattas av gratis förskola. Enligt henne är detta en "viktig åtgärd" i kampen mot fattigdom.

Ana Mendes Godinho betonade också att regeringens mål inte bara är att ha ett nätverk av kostnadsfria daghem, utan också att nå alla barn som ingår i det samarbetsnätverk som genomförs i hela landet.