I dokumentet anges att det så kallade indexet för överförbarhet (Rt) på en vecka sjönk från 1,13 till 1, vilket i praktiken innebär att pandemin stabiliserats efter nästan en månad med en ökning av antalet positiva diagnoser (dvs. ett Rt över 1).

I regionerna Norra (0,96), Centrum (0,94) och Alentejo (0,97) ligger Rt nu till och med under 1, vilket är ett tecken på att antalet nya fall redan har börjat sjunka, i motsats till vad som händer i Lissabon och Vale do Tejo (1,06), Azorerna (1,16) och Madeira (1,22), där det fortfarande finns allt fler och fler infektioner.

Fram till den 27 maj hade man under de två föregående veckorna räknat ett dagligt genomsnitt på 26 tusen fall av covid-19 i hela landet. Höga värden som får rapporten att tala om en "mycket hög anmälningsfrekvens", men med en minskande trend, med hänsyn till att det dagliga genomsnittet som fanns vid den senaste utvärderingen var cirka 29 tusen fall.