I en rapport från naturskyddsorganisationen WWF sägs att de ovanliga fynden i Sydostasien visar att regionen är en "hotspot" för djurens mångfald, men också att de hot som de står inför och behovet av att skydda arter och livsmiljöer från att gå förlorade.

Totalt 155 växter, 16 fiskarter, 17 amfibier, 35 reptiler och ett däggdjur beskrevs formellt som nya arter under 2020 i Greater Mekong, som omfattar Kambodja, Laos, Burma, Thailand och Vietnam.

Bland dem finns en langurapa (Trachypithecus popa) som har fått sitt namn efter Burmas berg Popa, vars första bevis hittades i exemplar som samlades in för mer än hundra år sedan och som nu finns på naturhistoriska museet i London.

En genetisk analys av museets langurer visade att de stämde överens med mer nyligen insamlade ben från centrala Burma, vilket tyder på att arten fortfarande lever idag, och 2018 fångade kamerafällor bilder av primater.

Arten förväntas listas som kritiskt hotad eftersom endast cirka 200-250 av langurerna tros leva i det vilda på fyra isolerade platser och hotas av jakt, förlust av livsmiljöer, jordbruk och utvinning av timmer.