Av de 652 portugisiska badplatserna (vid kusten och i inlandet) är 577 av utmärkt kvalitet (88,5 %), 40 av god kvalitet (6,1 %), tre av tillräcklig kvalitet (0,5 %) och två av dålig kvalitet (0,3 %), medan 4,6 % inte fick någon klassificering.

Portugal hade år 2021 293 fler badplatser som klassificerades som utmärkta än år 2000 och 15 fler än år 2020.

I Portugal finns det 502 kustområden (77 %) och 150 inlandsområden (23 %).

På EU-nivå konstateras det i rapporten att 95,2 % av badplatserna uppfyllde miniminormerna för vattenkvalitet år 2021.

I Österrike, Malta, Kroatien, Grekland, Cypern, Danmark och Tyskland uppfyller 90 % eller mer av badvattnet kvalitetsnormen "utmärkt".

Bedömningen, som utarbetats av Europeiska miljöbyrån (EEA) i samarbete med Europeiska kommissionen, bygger på övervakning av 21 859 badplatser i Europa under 2021, som omfattar EU:s medlemsstater, Albanien och Schweiz.