Deserto de Nyheterär en undersökning som inleddes i Förenta staterna i syfte att ta reda på vilka orter som inte hade lokala nyheter, dvs. som inte hade någon tidning och ingen lokalradio, och som också genomförts i Brasilien och nu i Portugal.

Och vad är en nyhetsöken? Den biträdande forskaren vid Labcom/UBI - University of Beira Interior och författare till studien, Giovanni Ramos, förklarar för Lusa att "detta är regioner som inte har lokala nyheter, det är samhällen som, om befolkningen vill veta vad som händer i deras stad, i deras samhälle, måste" söka efter "informella medel eftersom det inte finns någon journalistik som kan ta hand om detta".

I Portugal "har vi ett problem som berör mer eller mindre 20 procent av de portugisiska kommunerna", påpekar författaren till studien, som uppdaterades i september.

Enligt uppgifter från 2021 är 19,8 % av de portugisiska kommunerna i nyhetsöken.

Det vill säga 61 kommuner i 2021 års uppgifter, tillägger Giovanni Ramos, som är ett lokaliserat problem "och det skiljer sig inte särskilt mycket från andra länder som redan hade genomfört den här undersökningen också".