Det dagliga genomsnittet av nya fall sjönk från 2 580 per miljon invånare förra veckan till 2 380 på måndagen, följt av Tyskland med 429, Grekland med 345, Frankrike (343) och Finland (335).

I hela världen, med hänsyn till länder och territorier med mer än en miljon invånare, har Taiwan det högsta genomsnittet av nya dagliga fall (3 070), följt av Portugal, Nya Zeeland (1 340), Australien (1 140) och Panama (690).

När det gäller antalet nya dödsfall per dag som tillskrivs Covid-19 har Portugal det högsta antalet i Europeiska unionen (3,68), följt av Finland (2,7), Irland (2,21), Grekland (1,51) och Estland (1,4).

Globalt sett, om man ser till territorier och länder med mer än en miljon invånare, har Taiwan det högsta dagliga genomsnittet av nya dödsfall tillskrivna Covid-19 (5,29), följt av Portugal, Finland, Irland och Nya Zeeland (1,87).

Det genomsnittliga antalet nya dagliga fall per miljon invånare i Europeiska unionen ligger på 280 och det genomsnittliga antalet nya dödsfall per dag på 0,83. Det genomsnittliga antalet nya fall i världen är 59 och antalet nya dödsfall som kan tillskrivas Covid-19 är 0,18.