Portugals BNP ökade med 11,6 % under första kvartalet 2022, vilket är den högsta tillväxten i EU, enligt nya siffror från Eurostat.

Samma siffror för euroområdet och Europeiska unionen ökade med 5,4 % respektive 5,6 % under samma period, trots de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina.

Enligt EU:s statistikbyrå var BNP-tillväxten i euroområdet 0,6 % och 0,7 % mellan januari och mars, efter att ha ökat med 0,2 % och 0,5 % under de tre sista månaderna 2021.