Stängningen, som beror på den plan för att begränsa Covid-19-viruset som utarbetats av Loulés kommunfullmäktige, har inneburit att invånarna i Loulé sedan sommaren 2019 inte har kunnat använda dessa bassänger. Men nu har detta rekreations- och sportutrymme öppnat sina dörrar igen för allmänheten.

Loulés kommunala simbassänger (utomhus) kommer att vara öppna från måndag till lördag, från 8 till 20, och vara stängda på söndagar och helgdagar.

Anläggningen kommer att vara i drift fram till den 10 september. Under denna period är inomhusbadet stängt för allmänheten.

Utomhuspoolerna är en av ungdomarnas favoritplatser, men också för många familjer i detta område som ligger längre bort från kusten och badplatser, under de varmare månaderna.