Stormarknaderna Auchan, E. Leclerc, Modelo Continente och Pingo Doce samt leverantören Unilever har bötfällts med över 130 miljoner euro av konkurrensmyndigheten (AdC) för ett system för fastställande av konsumentpriser.

"I undersökningen drogs slutsatsen att de deltagande distributionsföretagen genom kontakter som etablerats genom [Unilever], utan att behöva kommunicera direkt med varandra, säkerställde att detaljhandelspriserna i deras stormarknader anpassades. Det är en konspiration som motsvarar en kartell, som i konkurrenslagstiftningens terminologi kallas en 'hub-spoke'-modell", beskriver AdC detaljerat i ett uttalande.

Auchan dömdes till böter på 16,19 miljoner euro, Modelo Continente till 50,8 miljoner euro och Pingo Doce till 35,7 miljoner euro. Unilever kommer att betala 26,6 miljoner euro och E.Leclerc 2,9 miljoner euro.

Enligt AdC "eliminerar detta förfarande konkurrensen och berövar konsumenterna chansen till bättre priser samtidigt som det säkerställer bättre lönsamhet för hela distributionskedjan, inklusive både leverantörer och stormarknadskedjor".

Tillsynsmyndigheten sade att den utfärdade ett åtal i november förra året och "gav alla företag möjlighet att utöva sin rätt att höras och försvara sig, vilket vederbörligen beaktades i det slutliga beslutet".

"PCA har fastställt att förfarandet varade i nästan tio år - mellan 2007 och 2017 - och riktade sig mot flera av Unilevers produkter från områdena livsmedel, hemvård och personlig vård, t.ex. tvättmedel, deodoranter, glass, såser och te".

I uttalandet sägs också att tillsynsmyndigheten sedan 2017 har sanktionerat sex stormarknadskedjor samt sju gemensamma leverantörer för konkurrensbegränsande metoder.

AdC konstaterade att detta är det sjunde sanktionsbeslutet i de undersökningar som genomförts mot stora detaljhandelskedjor och som har lett till böter på sammanlagt mer än 645 miljoner euro.