"Dessa värden återupptar den tillväxtcykel för entreprenörskap som har ägt rum sedan oktober 2021, men som avbröts i april", säger barometern och konstaterar att "transportsektorn bidrar i hög grad till denna tillväxt, med ett stort antal nya företag som bildats antingen sedan januari eller särskilt i maj".

Trots detta är "skapandet av företag under de första fem månaderna av 2022 fortfarande 11 procent lägre än de värden som registrerades 2019, före pandemin", och "endast sektorerna för informations- och kommunikationsteknik (+26 procent) och fastighetsbranschen (+18 procent) överstiger redan värdena från 2019".

Med "de allra flesta sektorer" som registrerar tillväxt i skapandet av nya företag fram till maj, sticker transportsektorn ut, med 795 nya företag sedan januari, vilket motsvarar en tillväxt på 113 % jämfört med samma period förra året.

Enligt Informa D&B har "en annan sektor som också har varit hårt straffad under de senaste två åren - hotell- och restaurangbranschen - också registrerat en betydande tillväxt på 37 %, med 559 nya företag i år".