Den portugisiska brandkåren har sagt att brandkårerna är "på gränsen till ekonomisk asfyxi" på grund av de höjda bränslepriserna, vilket förväntas få stora konsekvenser för behandling och transport av icke brådskande patienter.

António Nunes, ordförande för den portugisiska brandkåren LBP (League of Portuguese Firefighters), sade till nyhetsbyrån Lusa att ökningen av bränslepriserna sedan mars månad väntas leda till en extra kostnad på mer än 10 miljoner euro per år för de 434 brandkårerna i Portugal.

Nunes sade också att det inte har vidtagits några åtgärder från regeringens sida för att lösa situationen och betonade att vården av icke brådskande patienter är "dömd att kollapsa om det inte vidtas några effektiva åtgärder".

"Många brandkårer har börjat minska antalet sjuktransporter på grund av de kostnader som är förknippade med dem. En del av de fordon som är avgiftsbelagda har också börjat stanna. Scenariot är dramatiskt inför denna galopperande asfyxi", säger LBP.

Nunes framhöll att protokollet med hälsoministeriet om betalning av milersättning för transporter som inte är akuta "inte har uppdaterats sedan 2012".

Dessutom sade LBP:s ordförande att de regionala hälso- och sjukvårdsförvaltningarna (ARS), främst i den centrala regionen, tar lång tid på sig att betala brandmännen. "Det finns föreningar som inte har några likvida medel", beklagade han.

"Situationen är helt kaotisk".