Coimbra Region Intermunicipal Community (CIM/RC), en av de åtta portugisiska regioner i Europeiska unionen som i dag har valts ut för att bekämpa klimatförändringarna, har förklarat sig vara "anpassad" till målen i den europeiska miljöpakten.

Jorge Brito, verkställande sekreterare för CIM/RC, sade till Lusa att Coimbra-regionen "har anpassat sig till målen i den europeiska klimatpakten och har åtagit sig att anpassa sig till dessa utmaningar".

Europeiska kommissionen tillkännagav i dag de första 118 regionerna och lokala myndigheterna som kommer att delta i EU:s strategi för anpassning till klimatförändringarna.

Av de 118 regioner och kommuner som valts ut för att genomföra klimatförändringsprojekt, som kommer att mobilisera 370 miljoner euro fram till 2023, är åtta portugisiska.

Förutom Coimbra-regionen finns Cávado, Lissabons storstadsområde, Médio Tejo, Vila Pouca de Aguiar, Fundão, Mafra och Cascais på listan.

"Coimbra-regionens engagemang i detta program är ett bevis på det arbete som vi har utfört", sade Jorge Brito och syftade på den interkommunala plan för anpassning till klimatförändringar som redan finns inom CIM/RC:s område.

"Coimbra-regionen CIM var en av de första regionerna i landet som skapade och genomförde en interkommunal plan för anpassning till klimatförändringarna, och genom den har vi redan genomfört åtgärder till ett värde av mer än 10 miljoner euro", förklarade han.

Jorge Brito betonade också Coimbra-regionens "engagemang" för det "uttryckliga målet i Europeiska kommissionens utmaning" om koldioxidneutrala städer och regioner.

Det europeiska projektet förväntas stödja minst 150 regioner och samhällen i att påskynda sin omvandling till klimattålighet fram till 2030 genom att hjälpa lokala myndigheter att förstå, förbereda sig för och hantera klimatrisker samt utveckla innovativa lösningar för att hantera dessa risker.

Förutom de 118 regionerna och lokala myndigheterna kommer 17 privata företag, servicecenter, forskningsnätverk och lokala aktionsgrupper som är aktiva för att förbättra klimattåligheten att ansluta sig till projektet.

EU:s strategi för anpassning till klimatförändringar kommer att få totalt 370 miljoner euro i finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa fram till 2023.