Portugal låg efter Norge (99,6 %), Danmark (76,1 %) och Österrike (73,2 %) när det gäller införlivandet av förnybar energi i elproduktionen i Europa under årets första fem månader. Enligt rapporten har Portugal fram till och med maj registrerat en total andel förnybar energi för elproduktion på 59,4 %.

Rapporten avslöjar också att fjärdeplatsen också kvarstod, om man bara tittar på uppgifterna för maj månad, då 56,3 procent av de förnybara energikällorna genererades och användes för produktion av el, även om produktionen av denna typ av energi har minskat med 5,8 procent jämfört med april och 4,2 procent jämfört med maj 2021. Denna minskning, förklarar rapporten, "beror främst på minskningen av vind- och vattenindex, vilket ledde till en minskad produktion av vind- och vattenkraft".

Användningen av förnybar energi innebar att Portugal under årets fem månader sparade 1 528 miljoner euro i naturgasimport och 3,4 miljoner ton mindre koldioxid (CO2). I maj uppgick besparingarna till 274 miljoner euro och 0,7 miljoner ton mindre koldioxidutsläpp.

"Denna analys bygger på antagandet att produktionen i avsaknad av förnybar energi främst skulle säkerställas med hjälp av naturgas, följt av import", förklarar APREN.