I en liten cancerstudie med ett nytt experimentellt läkemedel, dostarlimab, har alla 12 deltagarnas cancer helt försvunnit. Samtliga patienter hade rektalcancer som ännu inte hade spridit sig i kroppen och behandlades med läkemedlet var tredje vecka under sex månader.

Försöket genomfördes av forskare vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. Dr Luis Diaz, en onkolog som arbetade med studien, sade till New York Times: "Det här är första gången detta har hänt i cancerhistorien".

Enligt forskningen fungerar läkemedlet, inte genom att rikta sig mot själva cancern, utan genom att göra cancern mer synlig för immunsystemet. Denna process gör det möjligt för patientens eget immunförsvar att hitta och förstöra cancern.

Forskarna har dock varnat för att läkemedlet inte kan betraktas som ett botemedel. Försöket var för litet för att man skulle kunna dra några definitiva slutsatser, och det behövs mer forskning för att ytterligare definiera läkemedlets potential.