"Ett avtal håller på att utarbetas mellan de två länderna, med särskilt fokus på områdena försvar, utrikespolitik, vetenskap, högre utbildning och klimatförändringar", sade utrikesminister João Gomes Cravinho till Lusa.

Undertecknandet av detta avtal är endast beroende av att António Costa återhämtar sig från sitt hälsotillstånd. Han var tvungen att ställa in sin närvaro vid firandet av den 10 juni i Braga, mellan fredag och lördag.

En källa i ledningen sade dock att ledaren för den portugisiska exekutivledningen "fortsätter att registrera ett mycket gynnsamt tillfrisknande" och att det mest sannolika scenariot är att han kan resa till London.

Mötet med Boris Johnson på Downing Street 10 är planerat till 13.00 på måndag.

Fortfarande när det gäller det bilaterala avtal som är under utarbetande, uppgav utrikesministern att samarbetet på handelsområdet är en fråga som regleras av Brexit, Storbritanniens utträdesavtal från Europeiska unionen.

Därför kan de portugisisk-brittiska handelsreaktionerna fördjupas, så länge de respekterar avtalet mellan Europeiska unionen och Storbritannien.