Byrån för integrerad förvaltning av landsbygdsbränder (AGIF) har överlämnat verksamhetsrapporten för det integrerade förvaltningssystemet för landsbygdsbränder för 2021 till republikens församling.

I dokumentet, som sedan dess har offentliggjorts, konstateras att det under 2021 var färre bränder, mindre brända områden och färre dödsfall. 316 miljoner euro investerades det året i riskhantering av landsbygdsbränder (9 % mer än 2020), varav 46 % för förebyggande åtgärder och 54 % för bekämpning.

Med färre bränder (8 223), mindre bränd yta (28 415 hektar) och färre dödsfall (sex), bekräftar år 2021 "dynamiken i förändringen av befolkningens riskbeteende", eftersom praktiskt taget "alla bränder orsakas av människor", står det i AGIF-rapporten.