Investeringar genom gyllene visum ökade med 94 procent i maj, jämfört med samma månad 2021, till 53,8 miljoner euro, enligt uppgifter från utlännings- och gränsbevakningsmyndigheten (SEF). Jämfört med april (59,7 miljoner euro) minskade investeringarna som samlats in genom programmet för uppehållstillstånd för investeringar (ARI) med 9,8 %. Under årets första fem månader uppgick de investeringar som samlats in till sammanlagt över 238 miljoner euro.

I maj beviljades 112 gyllene visum (i januari var det 94, i februari också 94, i mars 73 och i april 121), varav 93 för förvärv av fastigheter (48 för stadsrenovering) och 19 genom överföringskriteriet för kapital.

Investeringarna i förvärv av fastigheter uppgick i april till 44,9 miljoner euro, varav 16,8 miljoner euro för stadsrehabilitering, medan värdet av kapitalöverföringen var 8,8 miljoner euro.

Totalt 17 gyllene visum gavs till personer från Kina, 16 till USA, 10 till Brasilien, 8 till Libanon och 7 till Indien.