Nästan 11 000 tjänstemän kommer att nå pensionsåldern i år, varav 2 800 från allmänna karriärer och resten från särskilda karriärer, meddelar regeringen. År 2023 kan ytterligare 15 000 statsanställda gå i pension, vilket motsvarar en förlust av 26 000 personer på två år.

"Vår tanke är att stärka planeringen så att vi kan förstå [var det kommer att bli nödvändigt att förstärka personalresurserna]. Varje sektor måste anstränga sig för att förutse behoven. Inom utbildningen finns det redan en sådan planering", betonade Inês Ramires, statssekreterare för offentlig förvaltning, i en intervju med Público.

Antalet offentliganställda är på den högsta nivån sedan 2005, med en ökning med 15 000 arbetstagare mellan mars 2021 och 2022 som nästan helt och hållet baseras på områdena hälsa, utbildning, vetenskap och teknik samt säkerhetsstyrkor. Ministern påpekade dock att "även om [det] når upp till 2011 års värden, är vikten av jobb inom den offentliga förvaltningen i den sysselsatta befolkningen lägre och profilen [av arbetstagare] har förändrats mycket", där statens funktioner "omprövats" på grund av pandemin.

Utan att förbinda sig till löneökningar i inflationstakt för nästa år - uppdateringarna kommer att kombineras med åtgärder för att behålla tjänstemännen, vilket kommer att ha en "stor budgetpåverkan" - tillkännagav statssekreteraren också en ny plattform som ska ersätta den offentliga arbetsförmedlingen (BEP).