Portugal har tappat en plats i 2022 års Global Peace Index, till sjätte plats bland 163 länder, på grund av ökad brottslighet och politisk instabilitet, enligt en rapport från Institutet för ekonomi och fred (IEP).

Island och Nya Zeeland behåller de två första platserna, följt av Irland, som klättrade tre placeringar och gick om Danmark och Portugal. Österrike förbättrade sig också till femte plats.

IEP:s grundare och direktör Steve Killelea bagatelliserade Portugals nedgång, som han tillskrev "en högre arresteringsfrekvens, en liten ökning av mordfrekvensen, en liten ökning av den politiska instabiliteten och en liten ökning av brottsuppfattningen".

Afghanistan är det minst fredliga landet i världen för femte året i rad, följt av Jemen, Syrien, Ryssland och Sydsudan, länder som har varit bland de tio minst fredliga länderna de senaste tre åren.

På grund av det pågående kriget är Ryssland och Ukraina bland de fem länder där freden har försämrats mest, tillsammans med Republiken Guinea, Burkina Faso och Haiti, som också är konfliktdrabbade.

Instabila förhållanden

Rapporten visar att världen redan har börjat återhämta sig från Covid-19-pandemin, men att effekterna fortfarande märks, nämligen i form av förseningar och problem i leveranskedjorna, brist på produkter, högre energi- och livsmedelspriser.

Den stigande inflationen, särskilt när det gäller livsmedel och bränsle, "har ökat livsmedelsosäkerheten och den politiska instabiliteten globalt, men särskilt i regioner med låg motståndskraft som Afrika söder om Sahara, Sydasien samt Mellanöstern och Nordafrika", skriver författarna.

"Det är under dessa redan instabila förhållanden som Ryssland inledde en attack mot Ukraina i februari 2022. Konflikten kommer bara att förvärra dessa problem. Konflikten kommer att accelerera den globala inflationen, med västliga sanktioner som ytterligare bidrar till brist och prisökningar", förutspår rapporten.

Enligt IEP har freden försämrats under de senaste fjorton åren och av de 163 länder som analyseras i indexet har 84 länder försämrats, medan 77 länder har förbättrats och två länder har inte förändrats.

I den 16:e upplagan av Global Peace Index analyseras fredsutvecklingen, det ekonomiska värdet och hur man utvecklar fredliga samhällen, med hjälp av 23 kvalitativa och kvantitativa indikatorer inom tre områden: nivån på säkerhet och socialt skydd, konfliktdimensionen Inrikes och internationell pågående konflikter samt graden av militarisering.