Som en del av samma operation, som sträcker sig över hela landet, kommer polisen att förstärka patrulleringen av de viktigaste tillfartsvägarna till badplatser samt stränder, evenemang, mässor och nattlivets hotspots.

I ett uttalande uppmanar PSP människor att "planera sina resor och försöka undvika högfrekventa tider, köra försiktigt, dvs. att strikt iaktta den högsta tillåtna hastigheten" och undvika att använda mobiltelefoner.