Inflationen är här för att stanna, enligt experterna. Förlusten av köpkraft för genomsnittslönen per arbetstagare kommer att vara cirka 3,5 procent år 2022 - den största minskningen sedan trojkan 2012. Portugal kommer att ha den elfte största köpkraftsförlusten bland de 33 länderna i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Enligt Dinheiro Vivo, som bygger på färska OECD-uppgifter, beror minskningen av köpkraften för genomsnittslönen per capita i Portugal främst på att ökningen av den genomsnittliga ersättningen per anställd bara är 2,9 procent, vilket är den sjätte svagaste i gruppen av tre dussin OECD-ekonomier.

På grundval av OECD:s nya prognoser är den portugisiska lönerosionen för i år - i storleksordningen 3,5 procent, vilket har orsakats av inflationen - högre än genomsnittet för euroområdet och OECD-gruppen (2,8 procent i båda fallen). Tjeckien leder tabellen (mer än 7 %) och Estland och Mexiko är på andra respektive tredje plats i rankingen.