DECO deltog i det sjunde mötet i det lokala övervakningsrådet, som ägde rum den 16 maj på Cineteatro de Loulé, där Loulés kommunala handlingsplan för klimatet, kommunens beredskapsplan för torka och agendan för hållbarhet, skog, biologisk mångfald och landsbygdsutveckling i Loulé kommun presenterades.

DECO hoppas kunna delta aktivt i detta råd och spela en aktiv roll i samhället för att på så sätt öka konsumenternas medvetenhet och uppmuntra dem att delta i sina städer och lokala förvaltningar när det gäller klimatomställningen.

De uppmanar därför alla konsumenter att agera genom att bedöma sin kommun via DECO:s webbplats www.deco.pt/alteracoes-climaticas/ och dela med sig av vad DECO kan göra för din kommun.

"Vi kommer att vara din röst gentemot kommunen för att kräva specifika åtgärder för att lösa problemen", säger DECO till Portugal News.