Vår celebrant kommer att vara vår kyrkoherde Padre Nuno Coelho.

Hela mässan kommer att vara på engelska: läsningarna, psalmerna och mässordningen. Alla är varmt välkomna även om du inte brukar gå i denna kyrka.

Det är inte längre obligatoriskt att bära masker.

Vi samlar in pengar till matkassan. Vi stöder 100 behövande familjer.

Observera att den vanliga tiden för helgmässa i Carvoeiro är lördag kl. 17.30 (på portugisiska). Denna engelska mässa ersätter inte den.

Vi håller en mässa på engelska var tredje söndag i månaden.

För mer information kontakta Madeleine 964 933 823 carvoeirocatholics@gmail.com