Antalet dödsfall i Portugal ökade med 19,7 % i maj till 10 323, meddelade det nationella statistikinstitutet (INE) idag.

Jämfört med april var det också en ökning, med 161 fler dödsfall (1,6 %).

Under perioden januari-maj 2022 dog 53 698 personer, 6 721 färre än under samma period 2021 (-9,1 %).

"I maj 2022 ökade antalet dödsfall på grund av covid-19 till 869 (277 fler, jämfört med april 2022), vilket motsvarar 8,4 % av det totala antalet dödsfall", specificerade INE när statistiken offentliggjordes.

Jämfört med maj 2021 var det en ökning med 820 dödsfall på grund av covid-19.

I april förra året föddes 6 066 levande barn, en minskning med 3,8 % jämfört med samma månad 2021.

"Det totala antalet levande födslar som registrerades under de fyra första månaderna 2022 (25 140) var dock högre än under samma period 2021 (24 694), vilket motsvarar 446 fler (1,8 %)", angav samma källa.

I april fortsatte den naturliga befolkningsbalansen att försämras (-4 075), jämfört med samma månad 2021 då siffran registrerades var -2 128.

"Under de första fyra månaderna av 2022 var det ackumulerade värdet av den naturliga balansen -18 145, vilket visar en markant minskning från det värde som observerades under samma period 2021 (-25 769)", står det i den information som INE publicerat.

Äktenskapsfirandet fortsätter att återhämta sig från det avbrott som orsakades av pandemin covid-19. I april firades 2 175 unioner, 793 fler än under samma månad förra året.

Mellan januari och april ingicks 6 402 äktenskap, 3 585 fler än under samma period 2021.