Slutsatsen är resultatet av en undersökning om skuldfördelningen som publicerades i veckan av den europeiska statistikbyrån Eurostat.

Omkring 13 procent av Portugals skulder är i händerna på icke-finansiella enheter, privatpersoner och icke-vinstdrivande enheter.

Endast Ungern (25 %) och Malta (17 %) har en högre skuldbörda för medborgarna.