"Från och med nu - och även om processen omfattar fler steg och kan ta flera veckor att slutföra, bland annat genom att ändra all skyltning i flygplatsens infrastruktur - kan den nya beteckningen Aeroporto Gago Coutinho börja användas i flygkommunikation och passagerarinformation", meddelade ministeriet för infrastruktur och bostäder.

I ett uttalande konstaterar ministeriets kontor under ledning av Pedro Nuno Santos att processen inleddes samma dag, den 17 juni, då det är 100 år sedan "det lilla enmotoriga sjöflygplanet som bemannades av Gago Coutinho och Sacadura Cabral genomförde den första flygöverfarten över Sydatlanten från Portugal".