Enligt den inventering som institutet för bevarande av natur och skogar (ICNF) har gjort 2021 räknades 1 325 lodjur på Iberiska halvön, varav 1 156 i Spanien och 209 i Portugal.

Kärnan för det iberiska lodjuret i Portugal ligger i Guadiana-dalen, med 139 vuxna eller unga djur, varav 31 häckande honor födde 70 ungar 2021.

I Spanien finns det 12 kärnor, med den största delen av populationen (519 djur) i Andalusien, följt av Castilla-La Mancha (473) och Extremadura (164), där det finns "autonoma kommuner med stabil närvaro av arten".

Den iberiska lodjurspopulationen har minskat sedan 1950-talet och började återhämta sig först 2004, då populationen på den iberiska halvön steg till över 100 exemplar.

År 2020 var första gången det totala antalet djur steg över 1 000.

"Förföljelse av människor och bristen på vildkaniner var de främsta orsakerna till att populationen minskade, vilket förde arten till gränsen för utrotning", påminner ICNF.

Den iberiska lodjursräkningen 2021 genomfördes av naturvårdsförvaltningarna i Portugal och Spanien tillsammans med icke-statliga organisationer.