Enligt statistikwebbplatsen Our World in Data är Portugal också det EU-land som har flest nya dödsfall per miljon invånare under de senaste sju dagarna och ligger på tredje plats i världen när det gäller denna indikator.

Det dagliga genomsnittet av nya fall i Portugal sjönk från 2 380 per miljon invånare för två veckor sedan till 1 560 i dag. Av EU:s partnerländer följer Frankrike med (703), Tyskland med (685), Luxemburg (673) och Grekland (614).

Globalt sett, med hänsyn till länder och territorier med mer än en miljon invånare, har Taiwan det högsta genomsnittet av nya dagliga fall (2 410), följt av Portugal, Australien (1 060), Nya Zeeland (977) och Bahrain (814).

När det gäller antalet nya dödsfall per dag som tillskrivs Covid-19 har Portugal fortfarande flest i Europeiska unionen, med 3,63, vilket är praktiskt taget samma som genomsnittet på 3,68 för två veckor sedan, följt av Finland med 1,47, Estland med 1,29, Spanien med 1,14 och Malta med 1,11.

Globalt sett, om man tittar på territorier och länder med mer än en miljon invånare, har Oman det högsta dagliga genomsnittet av nya dödsfall som tillskrivs Covid-19 (10), följt av Taiwan (6,29), Portugal, Uruguay (2,43) och Nya Zeeland (1,95).