"Lissabon var under perioden före pandemin den europeiska stad som tog emot flest kryssningsfartyg och den tredje där de låg längst, vilket gör den till en av de europeiska städer som förorenas mest av dessa fartyg", säger PCP:s kommunala grupp, och påpekar att det stora antalet fartyg som lägger till i den portugisiska huvudstaden innebär en stor mängd förorenande utsläpp.

"Dessa fartyg står för ungefär 3,5 gånger mer svaveldioxidutsläpp (SO2) än alla bilar i staden under ett helt år och för en femtedel av de totala kväveoxidutsläppen (NOx).

Rekommendationen om att "skapa förutsättningar för elförsörjning till fartyg som ligger vid Lissabons kryssningsterminal" godkändes av en majoritet i kommunfullmäktige, med PPM som röstade emot, MPT som avstod och BE som röstade för, Livre, PEV, PCP, oberoende deputerade (valda av koalitionen PS/Livre), PS, PSD, PAN, IL, Aliança, CDS, Chega.

I samma förslag godkändes idén om att "inleda de nödvändiga förfarandena för att begränsa kryssningsfartygens förtöjning på grundval av det bränsle som används och de förorenande utsläpp som produceras" med PSD:s, Chegas och Alianças röster mot, IL:s, MPT:s och CDS:s nedlagda röster och BE:s, Livre:s, PEV:s, PCP:s, de oberoende ledamöternas, PS:s, PAN:s och PPM:s röster för.

Församlingen godkände också ett förslag från partiet PAN om att "begära att den regeringsmedlem som ansvarar för sektorsövervakningen av förvaltningen av Lissabons hamn ska samarbeta med denna enhet för att så snart som möjligt inleda den offentliga upphandlingen av kontraktet för elektrifiering av Lissabons hamn med största möjliga noggrannhet".

"Denna åtgärd måste genomföras före 2024, som ett svar på klimatnödsituationen och i linje med det åtagande som den verkställande makten gjorde 2021", står det i PAN-motionen, som godkändes med PPM:s röst emot, PCP:s nedlagda röster och röster för från de övriga kommunala grupperna.