Enligt Apitrel har täckningsgraden för fasta höghastighetsnät ökat parallellt med denna kraftiga prissänkning, vilket innebär att täckningsgraden för 2021 kommer att uppgå till 92,5 procent.

"De senaste uppgifterna från Eurostat, som avser maj 2022, visar återigen den starka konkurrensdynamiken på den portugisiska marknaden för elektronisk kommunikation. I ett sammanhang med allmänna prisökningar i ekonomin bidrar nationella kommunikationstjänster till ett lägre inflationstryck på den nationella ekonomin genom en utveckling som ligger under den verifierade inflationen".

Apritel varnar än en gång för att "jämförelser av prisutvecklingen som stöds av Eurostats HIKP [harmoniserat konsumentprisindex] inte kan användas för att jämföra prisnivåer mellan länder, utan endast för att jämföra deras utveckling, och med lämpliga försiktighetsåtgärder".