"I april ökade den icke-finansiella sektorns skuldsättning (offentliga förvaltningar, företag och privatpersoner) med 5,1 miljarder euro till 782,5 miljarder euro", konstaterar BdP.

Om man tittar på den offentliga sektorns skuldsättning ökade den med 4,4 miljarder euro i april. Detta återspeglar ökningen av utlandsskulden (2,2 miljarder euro), den finansiella sektorn (1,6 miljarder euro) och offentliga förvaltningar (1,1 miljarder euro). Men "ökningen uppvägdes delvis av minskningen av privatpersoners skuldsättning (0,6 miljarder euro)", påpekar BdP.

Den privata sektorns (privata företag) skuldsättning ökade med 0,7 miljarder euro till 432,6 miljarder euro, uppger institutionen som leds av Mário Centeno. Medan de privata företagens skuldsättning ökade med 0,3 miljarder euro, "huvudsakligen från utlandet", skedde privatpersoners skuldsättning, som ökade med 0,4 miljarder euro, "uteslutande med den finansiella sektorn".

Tillväxttakten för privata företags skuldsättning bromsade in och ökade med 4,4 procent jämfört med april 2021. Å andra sidan stabiliserades den som avser privatpersoner och ökade med 3,9 procent jämfört med samma period föregående år, ett värde som liknar det som observerades i mars.