Graça Freitas sade att hon har undertecknat det dokument som gör det möjligt för den europeiska mekanismen att donera vacciner till Portugal.

"Vi kommer att få dessa vacciner i slutet av månaden. Vi har redan fått en ståndpunkt från den tekniska kommissionen för vaccinering om vilka kandidater som ska vaccineras", sade hon och tillade att frågor som informerat samtycke håller på att behandlas.

Enligt Graça Freitas kommer det i slutet av månaden att finnas en vägledning med indikationer för vaccinering av kontaktpersoner, som håller på att utarbetas tillsammans med kliniker, den tekniska kommissionen för vaccinering och partner från andra institutioner.

"Det är en vaccination som endast riktar sig till patienternas kontakter", sade hon och påpekade att den mängd vaccin som Europeiska unionen har tilldelat Portugal "är tillräcklig" för landets behov, och att det fortfarande finns andra mekanismer som Portugal kan använda sig av, "om det behövs".