När han talade till pressen i slutet av Europeiska rådets möte i Bryssel, António Costa, som konfronterades med anklagelsen från miljörörelsen Zero on den portugisiska ståndpunkten i denna fråga, underströk han att det förslag som undertecknats av Portugal endast minskar minskningen av koldioxidutsläppen till 90 % koldioxid. utsläpp från nya bilar från och med 2035, genom att tillåta hybridfordon från och med 2040, vilket, Han påpekade att det är i linje med "den klimatlag som godkänts av församlingen i som godkänts av Republiken".

Dags att anpassa sig

Regeringschefen motiverade också förslaget genom att familjerna mer tid att anpassa sig till denna övergång, och hävdade att det måste ha "socialt stöd".

"Det är viktigt att ha en föreställning om att de flesta människor i dag. fortfarande har vanliga förbränningsfordon och att denna övergångsinsats är en stor som framför allt kommer att vara beroende av familjerna", sade han till portugisiska journalister i Bryssel.