I uttalandet från generaldirektoratet för hälsa står det att dessa personer kan gå till vilken vaccinationscentral som helst och få en vaccination, så länge de "uppfyller kriterierna för att vara berättigade".

När det gäller kriterierna uppger DGS att "den befolkning som är berättigad till denna andra dos måste vara vaccinerad minst fyra månader efter den senaste dosen eller efter en diagnos" av Covid-19.

För medborgare som har fått alla doser som tidigare gjorts tillgängliga blir detta den fjärde vaccinationen.


Author
TPN/Lusa