Vid undertecknandet deltog infrastruktur- och bostadsminister Pedro Nuno Santos, som ansåg att slutet på den förberedande fasen, innan moderniseringen av linjen påbörjas, är "en stor seger för Algarve och för den nationella järnvägen".

"Landet gör en stor investering när det gäller järnvägen", sade ministern och försäkrade att regeringen kommer att "fortsätta att arbeta" för att motverka de årtionden av förseningar inom sektorn.

Pedro Nuno Santos försvarade "en ny cykel av investeringar" i utvecklingen och uppdateringen av järnvägen i Portugal och betydelsen av elektriska tåg som kollektivtrafik "med uppenbara vinster", särskilt miljömässiga.