Meddelandet kommer efter nyheten om att Tyskland kommer att rösta om mot förslaget vid nästa möte med miljöministrarna i EU:s råd för miljöfrågor. Europeiska unionen (EU), som äger rum nästa tisdag.

Enligt samma organisation är dessa fem länder föreslå en minskning av utsläppen med 100 procent först år 2040 och 90 procent år 2035 om man lätta personbilar och 80 % för lätta varor.

Zero varnar för att om Tysklands beslut också beaktas, "Dessa länders blockeringsposition kan till och med avgöra om ambitionen att förbjuda försäljningen av bilar med förbränning från 2035, vilket är en axel i Europeiska ekologiska pakten."

Miljöorganisationen hävdar att "Portugal har därmed placerat sig i slutet av avkolningsprocessen för att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn", som sedan 2019 står för 28 procent av koldioxidutsläppen från förorenande gasutsläpp i landet, enligt uppgifter från den portugisiska myndigheten för Miljöbyrån (APA).

Den portugisiska regeringens ståndpunkt ligger i linje med följande Portugals bilindustriförbund (ACAP), som till ECO/Capital Verde att man motsatte sig ett totalförbud mot försäljningen av dessa bilar, med motiveringen att diskussionen bör återupptas först år 2028. Vid den tidpunkten bör en lägesrapport statusrapport om "läget för laddningsnätet och de olika typerna av tekniska lösningar", tillade samma källa.