Även med de "utmaningar som vi alla står inför i dag", med den och bränslekostnader, effekterna av den stigande prisutvecklingen på den inflationstakten och den osäkerhet och komplexitet som Ukraina/Ryssland konflikten mellan Ukraina och Ryssland, bör fastighetsmarknaden i Portugal "fortsätta att leda vägen". i vårt lands internationella framtoning", enligt en rapport från idealista/news.

Detta är Pedro Lancastre, vd för JLL Portugal, som är av denna åsikt. Tjänstemannen anser att den väg som tagits under de senaste åren, med diversifiering när det gäller efterfrågekällor, segment, platser och investerarnas ursprung, inte längre kommer att vara oåterkallelig.

"Portugal är definitivt på fastighetsvärldens radar och har mer och mer bevisat att det är en marknad som är beredd att inte bara möta utmaningar, utan också att ligga i framkant", och tillade att "nationella fastigheter har kommit långt, men vi har fortfarande många kilometer kvar att upptäcka. (...)".

"Detta är en sektor som redan har bevisat sin motståndskraft och attraktionskraft och har med distinktion mött olika konjunkturcykler under de senaste åren. de senaste två decennierna och visat att den har förmågan att återuppfinna sig själv".