EU:s råds godkännande följer på EU:s Europaparlamentet i förra veckan, med intyget - som intygar vaccination, att man är vaccinerad, har blivit frisk från sjukdomen eller har utfört ett negativt screeningtest - har i kraft till och med den 30 juni 2023.

Den 3 februari föreslog Europeiska kommissionen att förlänga EU:s digitala certifikat Covid-19 med ett år, till den 30 juni 2023, och inkludera antigentestning av hög kvalitet.

Gemenskapens verkställande organ betonade i ett uttalande att SARS-CoV-2 coronavirus, som orsakar Covid-19, fortsätter att vara utbrett i EU och att förlängningen av certifikatet kommer att göra livet och resandet lättare för EU:s medborgare.

Kommissionen har också föreslagit att certifikat ska utfärdas för laboratoriebaserade antigentester av hög kvalitet och att personer som deltar i kliniska prövningar av vacciner.

Förlängningen av intygets giltighet tar i kraft efter offentliggörandet i EU:s officiella tidning.