I en lägesrapport om den seismisk-vulkaniska krisen på den Azorerna, som publiceras på dess officiella webbplats, uppger CIVISA att "till dags dato, har ungefär 39 995 händelser av låg magnitud och tektoniskt ursprung rapporterats. registrerats".

Enligt CIVISA har den seismisk-vulkaniska aktiviteten på den ön "fortsätter att vara över det normala och sträcker sig ungefär från Ponta dos Rosais till området Norte Pequeno - Silveira".

"Globalt sett visar den seismiska aktiviteten under de senaste veckorna på följande en svagt minskande trend, som ibland avbryts av korta perioder med högre frekvens och/eller frigjord energi, där hypocentrummen för närvarande är lokaliserade, i allmänhet på större djup än fem kilometer".

CIVISA anger att "de uppgifter som finns sedan början april visar inte på någon betydande deformation i den epicentrala zonen".

Å andra sidan "har kampanjerna för att mäta gaser och temperatur i marken som har utvecklats sedan början av detta år, och som krisen i det epicentrala området har hittills inte lett till att man har kunnat identifiera av anomalier till följd av seismovulkanisk aktivitet".

Den 8 juni sänkte CIVISA varningsnivån för ön São Jorge från V4 (hot om utbrott) till V3 (aktivt system utan överhängande utbrott).