"Det finns en stor oro eftersom många äldre människor har att eftersom de har bott i Storbritannien i så många år behöver de inte behöver inte ansöka", säger Luke Piper, chef för politik och påverkansarbete vid organisationen, vid en möte med journalister i London.

Enligt den kvartalsvisa rapporten från ministeriet för inrikesministeriet om EU:s bosättningsprogram, EUSS, har av de 6 546 210 ansökningar som gjorts fram till och med den 31 mars, var endast 167 800 från medborgare över 65 år.

När det gäller Portugal var av de 444 940 ansökningarna endast 14 470 (3,3 %) från personer över 65 år.

Kuba Jabłonowski, forskare vid University of Exeter, påpekade att många av de cirka 20 000 månatliga EUSS-ansökningarna som registrerats sedan den officiella tidsfristen den 30 juni 2021 kommer från äldre personer.

Den brittiska regeringen fortsätter att acceptera ansökningar från personer med berättigade skäl, inklusive utsatta personer som äldre, som upplever svårigheter på grund av brist på information, digitala färdigheter eller en språkbarriär.

Från juli 2021 till den 31 mars 2022 har 211 900 sena ansökningar togs emot.

Registrering i EUSS är obligatorisk för alla som vill behålla rätten att bo, arbeta eller studera i landet för européer av alla åldrar som påbörjade sin bosättning senast den 31 december 2020.

Det faktum att migrationsstatusen endast kan bevisas digitalt för arbetsgivare, hyresvärdar eller andra enheter har också varit särskilt uppenbart för personer med bristande kunskaper i det engelska språket eller digitala läskunnighet, nämligen äldre personer.