"Den utveckling som observerades i juni berodde på den negativa bidrag från alla komponenter: förväntningar om den framtida utvecklingen av landets ekonomiska situation, hushållens ekonomiska situation och den ekonomiska situationen i familjernas genomförande av viktiga inköp och åsikter om det senaste året. utvecklingen av situationen", enligt den nationella statistikmyndigheten. institutet (INE).

Prisökningar förväntade

Konsumenterna förväntar sig också ytterligare ökningar av värdet på produkter under de kommande månaderna: balansen mellan åsikterna om den tidigare utvecklingen av priserna under de senaste 12 månaderna, steg till 79,2 poäng, vilket är lika mycket som den högsta siffran i statistiska serien, som registrerades i maj 2008.

Indikatorn för det ekonomiska klimatet sjönk för andra gången månad i rad, till 1,7 %. Uppskattningen gjordes på grundval av svaren på från företag inom tillverkningsindustrin, handeln, byggbranschen, byggbranschen, industrin och offentliga arbeten och tjänster.

I företag, konfidensindikatorer för tillverkning, handel och tjänster förbättrades i juni. Det enda undantaget var segmentet som ägnades åt byggverksamhet och offentliga arbeten.