Brandbekämpningsmaskinen, som nu har blivit förstärkt, har nu maximal kapacitet med en ökning med 7 % av antalet brandmän. operativ personal jämfört med 2021.

Det nationella operativa direktivet (DON), som fastställer följande den särskilda anordningen för bekämpning av landsbygdsbränder (DECIR) för detta år, anger följande. att fler förstärkningar har tagits in för tredje gången i år eftersom landet går in i nivå IV, som kommer att pågå fram till den 30 september.

Under de kommande tre månaderna kommer 12 917 operativa, 3 062 grupper, 2 833 fordon och 60 luftresurser kommer att vara operativa.

Av det totala antalet operativa personer som är involverade är den största antalet brandmän (6 731), varav 2 589 från det permanenta brandförsvaret. insatsstyrkor, följt av ICNF (2 398), GNR (2 064) och de nationella styrkorna (2 064). särskilda civilskyddsstyrkan (230).