Enligt den portugisiska föreningen för allergologi och klinisk immunologi (SPAIC) fram till den 7 juli, höga till mycket höga koncentrationer är förväntas i regionerna i norra och mellersta delen av landet och i söder kommer den att vara låg till måttlig.

Låga halter av pollen i atmosfären och måttliga halter i Azorerna förväntas för Madeira-arkipelagen.

SPAIC tillägger att i hela landet kommer pollenkorn från gräs och parietaria örter dominerar, som har en hög allergiframkallande förmåga.