Återförsäljaren söker yrkesverksamma personer för deltids- eller heltidstjänster i butiken, inklusive receptionister, hälsovårdare, hälsovårdare och och hälsovårdsassistenter, säkerhetsvakter och kassapersonal.

Ansökningar kan göras online på livsmedelskedjans webbplats.

Arbetstagare "drar nytta av en rad fördelar som hälsa försäkring som omfattar det direkta hushållet (samma för alla anställda) oavsett deras roll i företaget), liv- och olycksfallsförsäkring, 5 % rabatt på inköp, som ackumuleras med alla befintliga kampanjer, och en mobil. mobiltelefon med minutpaket, som även kan användas av familjen till reducerade kostnader". företaget.