Ett brev från ministeriet för infrastruktur och bostäder har skickats till till Deco, efter att konsumentskyddsföreningen uppmanat regeringen att och den nationella civila luftfartsmyndigheten (ANAC) att ingripa för att skydda deco. intressen för de passagerare som drabbats av inställda flygningar till Lissabon under de senaste dagarna, vars rätt till assistans "inte tillämpas".

"Regeringen är medveten om och oroad över den turbulens som råder. som har drabbat europeiska flygplatser, inklusive portugisiska flygplatser", står det i svar från ministeriet som leds av Pedro Nuno Santos.

Förbättrade villkor

Regeringen garanterar att de är i "permanent kontakt med ANAC", så att "nödvändiga åtgärder vidtas för att genomföra alla rättsliga åtgärder i syfte att förbättra de villkor som erbjuds passagerarna". i kritiska ögonblick", och påminner om att de sedan juni har arbetat med en med målet att identifiera de åtgärder som ska vidtas i de situationer som är svåra att att vidta åtgärder för att förbättra driften.

Infrastrukturministeriet sade att det också var i permanent arbete. kontakt med ANA - Aeroportos de Portugal, "för att hitta lösningar på problemen". problem som identifierats, nämligen när det gäller den service som tillhandahålls passagerare som är som väntar".